Layer & Mesh - Portal

Portalen ger dig full kontroll och samlar alla tjänster på ett och samma ställe. Tjänsten finns tillgänglig för dig dygnet runt via webben, surfplattan eller mobilen. Här kan du enkelt konfigurera tilläggstjänster, internetaccesser och mycket annat.
Layer & Meshs logotyp.
Layer & Meshs logotyp.

Vad kan jag göra i Portalen?

Layer & Meshs logotyp.
Administrera beställningar
Portalen är menat som ett verktyg för våra partners att administrera sina beställningar.
Layer & Meshs logotyp.
Beställ offerter på tjänster till adresser
Under Offerter kan du beställa offerter på fiberanslutningar till adresser. Offerter finns att se under Ärenden / Offerter. Där kan ni se detaljer, beställa eller ta bort en offertförfrågan. En beställning från portalen ses som en bindande beställning och kommer att generera ett avropsavtal om ett ramavtal är påskrivet av er som partner.
Layer & Meshs logotyp.
Se vad som beställts
Under Ärenden / VDC kan ni se beställda virtuella maskiner.
Layer & Meshs logotyp.
Knyt kontaktpersoner till adresser som har en beställning
Under Partner kan ni knyta kontaktpersoner till addresser dit ni har en beställning. En kontaktperson blir behörig för support och kan få larm vid driftstörningar.

Layer & Mesh - Vanliga frågor

Hur går egentligen en fiberbeställning till, vad är egentligen en punkt och hur vet ni om en kund behöver en fastighetsdragning? Här går vi igenom de grundläggande stegen som en beställning innebär för er som partner och för oss som leverantör.

Hur fungerar Layer & Mesh?

5 ENKLA STEG

1.Fiber till adress

2.Installation

3.Vad är en punkt?

4.Tjänster

5.Avtal

1. Anslutningspunkt

Den punkt i fastigheten där nätägaren lämnar av svartfibern. Olika nätägare tar ut olika avgifter för en avlämningspunkt.
Bild på en fastighet som visar fiberns ingång i källaren.

2. Installationstjänster

Från nätägarens avlämningspunkt i fastigheten till kundens lokal måste en fastighetsdragning göras för att sammanknyta platserna med fiber. Om en sådan redan finns kan en teknisk undersökning beställas för att undersöka om dragningen är funktionsduglig.
Bild på en fastighet som visar fiberns ingång i källaren.

3. Vad är en punkt?

Till en adress beställer man en punkt. Punkten består endast av fiber till fastigheten samt en Lager 2-enhet, en switch. Inga tjänster som exempelvis internetaccess ingår i den inledande beställningen. Dessa läggs till och tas bort senare helt dynamiskt.

Vilka punkter finns det?

Layer & Mesh erbjuder tre olika alternativ:

- Baspunkt
- Premiumpunkt
- SD-WAN Virtuell Fiber
Bild på en fastighet som visar fiberns ingång i källaren.

3.1 Baspunkt

En Baspunkt är perfekt för småföretagare som inte har behov av några avancerade nätverkstjänster. Till en Baspunkt kan enklare tjänster knytas såsom en eller flera internetaccesser via DHCP/NAT eller en SIP-trunk (anpassad för IP-telefoni). Alla tjänster levereras med kapacitet på upp till 10Gbit/s.
Bild på en fastighet som visar fiberns ingång i källaren.

3.2 Premiumpunkt

En Premiumpunkt passar kunden med höga krav på nätverk, tillgänglighet och kontroll. Dedikerade IP-addresser, kommunikation till servrar i datacenter eller mellan två olika kontor eller dubbla fiberförbindelser är exempel på tjänster som kan knytas till en Premiumpunkt. Enheter med kapacitet på 100Gbit/s kan placeras hos kunder med de allra högsta kraven.
Bild på en fastighet som visar fiberns ingång i källaren.

3.3 SD-WAN Virtuell Fiber

SD-WAN Virtuell Fiber är Layer & Meshs variant av SD-WAN. Med denna teknik kan en eller flera kunder ansluta sig mot, exempelvis, ett företags-LAN över stora geografiska områden. Kunderna behöver inte nödvändigtvis vara ansluten med fiber utan kan upphandla lokala internetaccesser, ansluta dessa till enheten och på så sätt nå alla de resurser som kunden önskar.
Bild på en fastighet som visar fiberns ingång i källaren.

4. Tjänster

För att koppla tjänster till en punkt går ni in under Punkter / Tjänster. Där kan ni påbörja och avsluta tjänster hur ni vill. Alla tjänster har en dags avtalstid och ni faktureras bara för den tid som tjänsten använts.
Bild på en fastighet som visar fiberns ingång i källaren.

5. Avtal

För att kunna använda Portalens alla funktioner måste ni som partner ha tecknat ett ramavtal. Detta medför att varje beställning som görs i Portalen resulterar i ett avropsavtal.
Avtalslängd för en punkt beror på nätägarens villkor. För alla tjänster som knyts till adressen är avtalstiden en dag.
Bild på en fastighet som visar fiberns ingång i källaren.